Train de trainer DyslexieSleutels
(VO en MBO)

DyslexieSleutels

De DyslexieSleutels is een programma voor leerlingen met dyslexie in het VO, maar kan met een paar aanpassingen ook in het MBO ingezet worden. Het bestaat uit 6 lessen van twee lesuren en heeft als doel om leerlingen beter om te leren gaan met hun dyslexie.

De DyslexieSleutels kunnen gegeven worden door docenten, remedial teachers of andere geïnteresseerden, die de train de trainer opleiding hebben gevolgd.

De train de trainer cursus bestaat uit drie inhoudelijke bijeenkomsten, twee supervisies en een afsluitende bijeenkomst.

Marzenka Rolak Dyslexie Sleutels boeken

Meer informatie over DyslexieSleutels

Nationale Dyslexie Conferentie 2020.
Bekijk hier de PDF van de lezing.

Webinar DyslexieSleutels voor
Impuls en Woortblind in 2020.

Informatie over de training

  1. Kennis en inzicht. Het ontwikkelen van een breder beeld over dyslexie, wat weten we uit de wetenschap en wat uit de praktijk? Inzicht; wat betekent dyslexie voor mijn leerlingen, welke tools zouden hun kunnen helpen, welke sterke kanten kunnen ze beter benutten?
  2. Oordeelsvorming: eigen mening vormen over dyslexie.
  3. Communicatie: de docent wisselt ervaringen uit met collega’s over hun ervaringen met leerlingen met dyslexie.
  4. Leerstrategieën: kennismaking met leerstrategieën en tools om op basis daarvan leerlingen te ondersteunen met het ontwikkelen van een aangepaste studiestrategie. Denk o.a. aan geheugentechnieken, mindmappen, werken met digitale hulpmiddelen en leestechnieken om studiestof beter te kunnen verwerken.
  • Bijeenkomst 1 (les 1 en 2 leerlingen): Dyslexie en (leren vanuit) je sterke kanten en omgaan met dyslexie. Duur: 2,5 - 3 uur.
  • Bijeenkomst 2 (les 3 en 4 leerlingen): Trechter lezen en leren en onthouden vanuit je sterke kanten. Duur: 2,5 - 3 uur.
  • Bijeenkomst 3 (les 5 en 6 leerlingen): Leren en onthouden vanuit je sterke kanten en het maken van toetsen zonder stress. Duur: 2,5 - 3 uur.
  • Supervisie 1: Uitwisselen ervaringen DyslexieSleutels. Duur: 2 uur.
  • Supervisie 2: Uitwisselen ervaringen DyslexieSleutels, wat is nodig voor verdere implementatie en borging. Duur: 2 uur.
  • Afsluitende bijeenkomst met directie: Evaluatie en borging. Duur: 1,5 - 2 uur.

DyslexieSleutels boeken:

DyslexieSleutels artikelen:

De DyslexieSleutels kunnen gegeven worden door docenten, remedial teachers of andere geïnteresseerden, die de train de trainer opleiding hebben gevolgd.

De train de trainer is op aanvraag en wordt op (een onderwijs)locatie gegeven.

Anderen over Marzenka

Andere scholingsmogelijkheden voor uw personeel:

Dyslexietraining personeel

Opleiding tot dyslexiecoach
(VO en MBO)

Dyslexie beleid voortgezet onderwijs

Ondersteuning bij het dyslexiebeleid
(VO en MBO)

Dyslexie lezing Marzenka Rolak

Lezingen en
Studiedagen