Lezingen in de zorg

Lezingen

Lezingen of workshops kunnen voor grotere groepen zorgprofessionals gegeven worden.

Mogelijke thema’s voor lezingen zijn:

 • Diagnostiek van leerlingen in het VO, MBO of HBO/WO
 • Diagnostische besluitvorming bij niet goed genormeerd testmateriaal
 • Diagnostiek bij anders- of meertaligen
 • Diagnostiek bij laaggeletterdheid
 • Het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheid bij 12+
 • Het begeleiden van leerlingen bij de vreemde talen
 • Psycho-educatie
 • Werken aan zelfbeeld en faalangst
Dyslexielezing Marzenka Rolak

Voorbeeld

Workshop klinisch redeneren

Deelnemers leren door middel van klinisch redeneren onderzoeksvragen/ hypothesen te formuleren om het lees-en spellinggedrag van dit specifieke kind te begrijpen en op welke manier dit gedrag gerelateerd is aan bijkomende problematiek (oorzaak, samenhang, gevolg).

Start van de casus is afwijkend leesgedrag en of spellinggedrag of breder leerprobleem. Er wordt een korte introductie van de casus gegeven waarbij eventueel ook comorbide problematiek kan meespelen.

Voor de verdere opbouw van de workshop zijn er drie verschillende mogelijkheden:

 1. Deelnemers worden stukje voor stukje door de casus meegenomen aan de hand van steeds meer informatie. De workshopleider heeft van tevoren de informatie en de stappen van het redeneerproces voorgestructureerd.
 2. Een andere vorm is dat de workshopleider alle informatie in één keer presenteert en dat zij de deelnemers door haar eigen redeneerproces heen loodst. Op momenten kan de presentatie stil gezet worden en is er ruimte om vragen en afwegingen met elkaar te bespreken.
 3. Een derde vorm is dat de zaal hypothesen formuleert aan de hand van een eerste brok informatie en dat de deelnemers zo steeds verder door de casus heengaan. Het proces van klinisch redeneren wordt dan als het ware samen nagebootst.

Anderen over Marzena als spreker