Dyslexie supervisie en lezingen
voor zorgprofessionals

Soms kan het uitvoeren van dyslexieonderzoek en het behandelen van leerlingen met dyslexie een uitdaging zijn voor zorgprofessionals, zeker als het gaat om leerlingen in het VO, MBO en hoger onderwijs.

Marzenka Rolak heeft in de periode dat ze haar eigen praktijk had (van 2008-2019) ruime ervaring opgedaan met juist deze doelgroep.

Mocht u als zorgprofessional behoefte hebben aan meer kennis en praktische handvaten op dit vlak dan deelt Marzenka graag haar kennis met u.

Mogelijke thema’s voor supervisie en lezingen zijn:

  • Diagnostiek van leerlingen in het VO, MBO of HBO/WO
  • Diagnostische besluitvorming bij niet goed genormeerd testmateriaal
  • Diagnostiek bij anders- of meertaligen
  • Diagnostiek bij laaggeletterdheid
  • Het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheid bij 12+
  • Het begeleiden van leerlingen bij de vreemde talen
  • Psycho-educatie
  • Werken aan zelfbeeld en faalangst
Dyslectie scholing personeel
Dyslexie scholing voor personeel

Supervisie

Supervisie kan zowel individueel als in groepjes gegeven worden. In de supervisie wordt gewerkt met eigen casuïstiek.

Dyslexie lezing Marzenka Rolak

Lezingen

Lezingen of workshops kunnen voor grotere groepen zorgprofessionals gegeven worden.

Anderen over Marzenka