Advies

Marzena Rolak is als orthopedagoog-generalist en dyslexiespecialist in te zetten voor verschillende advieswerkzaamheden en bestuursfuncties.

Op deze pagina vindt u een overzicht van projecten waaraan zij een bijdrage heeft geleverd.

Stichting Dyslexie Fonds (2022-heden)

In 2022 heeft Marzena Rolak Nel Hofmeester opgevolgd als bestuurslid van de Stichting Dyslexie Fonds.
De stichting stimuleert wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten op het gebied van dyslexie. Zij verleent subsidies aan wetenschappelijke en praktijkgerichte projecten.

Marzena Rolak adviseert in haar functie als bestuurslid over de toekenning van subsidies aan projecten.

Dyslectie scholing personeel
Marzenka Rolak Dyslexie Sleutels boeken

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (2018-heden)

Marzena Rolak is sinds 2018 lid van de stuurgroep van het stimuleringsprogramma. In deze functie adviseert zij vooral over de aanpak van dyslexie in het voortgezet onderwijs. De folder met informatie over het stimuleringsprogramma is hier te downloaden.

Daarnaast heeft zij samen met Ria Kleijnen, Christel Dood, Katrien Horions, Mieke Urff en Petra Beuk vanuit de ontwikkelgroep voor het VO diverse materialen voor het VO ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.
Deze materialen zijn te vinden op de website Dyslexie Centraal onder ‘voortgezet onderwijs’

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (2018-2021)

Marzena Rolak is als medeauteur betrokken geweest bij het schrijven van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.

De richtlijn is geautoriseerd door het NIP, de NVO, de LBRT en onderschreven door het NKD en behoort vanaf 2021 tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen. Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar. De digitale versies van deze producten zijn hieronder te downloaden.

Marzenka Rolak Dyslexie Scholing en Advies
Brochure Diagnose en behanding van dyslexie

Stichting Dyslexie Nederland (2016-2018)

Als bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland heeft Marzena Rolak meegeschreven aan de brochure Dyslexie diagnostiek en behandeling.

De digitale versie van deze brochure is hier te downloaden.

Op zoek naar een expert?

Opdrachtgevers