Opleiding tot dyslexiecoach
(VO en MBO)

Dyslexiecoach

Voor leerlingen met dyslexie op het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat er iemand voor hen is op school waar ze naar toe kunnen als ze ergens tegen aan lopen, vragen hebben, iets hebben meegemaakt met een docent, of om hun successen mee te kunnen delen. Dat maakt dat leerlingen het gevoel hebben er niet alleen voor te staan en daadwerkelijk begrepen worden.

De dyslexiecoach is een persoon die beschikt over relevante kennis, gesprekstechnieken en vaardigheden om succesvolle schoolloopbanen voor leerlingen met dyslexie mogelijk te maken.

Dyslexie scholing en advies voor onderwijzend personeel

Informatie over de opleiding

De deelnemer:

 1. is op de hoogte van de verschillende rollen en taken die een dyslexiecoach binnen de school kan vervullen.
 2. weet wat de gevolgen van dyslexie zijn voor het leren en weet welke begeleiding, faciliteiten, of hulpmiddelen hiervoor ingezet kunnen worden.
 3. kan gesprekken voeren met leerlingen met dyslexie om: zicht te krijgen op sterke kanten en belemmeringen, doelen te formuleren, hulpbronnen te identificeren, zicht te krijgen op gebruikte leerstrategieën en de gewenste ondersteuning.
 4. kan samen met een leerling een dyslexiekaart opstellen.
 5. kan gesprekken voeren met collega’s over de gewenste ondersteuning voor een leerling met dyslexie.
 6. heeft kennis van wettelijke regelingen rondom examenfaciliteiten en mogelijkheden rondom (gedeeltelijke) vrijstelling van een tweede moderne vreemde taal.
 7. kan een dyslexiescreening uitvoeren en interpreteren.
 8. kan een dyslexierapport/- verklaring lezen en begrijpen.
 9. weet hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van dyslexiebeleid.
 • De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 9.30-16.00 uur.
 • De bijeenkomsten dragen enerzijds het karakter dragen van een vaardigheidstraining maar waarin anderzijds wordt er ook theoretische en praktische kennis aangereikt. De cursisten bestuderen delen van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs en passen de aangeboden gesprekstechniek/vaardigheid in de praktijk toe.
 • Deelnemers moeten een aantal van hun praktijkopdrachten op film vastleggen. Deze opnamen worden tijdens de bijeenkomsten bekeken en besproken.

De deelnemers krijgen na de cursus een certificaat ‘Dyslexiecoach’ indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De deelnemers zijn minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten aanwezig.
 • Er zijn drie gesprekken met een leerling met dyslexie met camera opgenomen.
 • De drie feedbackformulieren, behorende bij de gesprekken, zijn bij de cursusleider ingeleverd.
 • Tijdens de bijeenkomsten en rollenspelen laten de deelnemers zien dat zij voldoende kennis hebben genomen van de bestudeerde literatuur.
 • De Dyslexiescan is ingevuld en de rapportage daarvan is met de cursusleider gedeeld.
 • De presentatie voor bijeenkomst 6 (vertaalslag naar de eigen praktijk) is gedeeld met de cursusleider.

Voor personeel in het VO, maar met een paar kleine aanpassingen ook voor personeel in het MBO.

La Vie – Utrecht, aanmelden via Medilex Onderwijs.

De opleiding kan op aanvraag ook op locatie gegeven worden.

Anderen over Marzenka

Andere scholingsmogelijkheden voor uw personeel:

Dyslexie Sleutels boeken

Train de trainer DyslexieSleutels
(VO en MBO)

Dyslexie beleid voortgezet onderwijs

Ondersteuning bij het dyslexiebeleid
(VO en MBO)

Dyslexie lezing Marzenka Rolak

Lezingen en
Studiedagen