Masterclasses voor medewerkers
(HBO en WO)

Niet alle studenten met dyslexie hebben voldoende aan extra tijd bij tentamens. De eerste naar wie ze dan toekomen is een studieadviseur. Als studieadviseurs goed op de hoogte strategieën waarmee studenten met dyslexie geholpen kunnen zijn en van wettelijke mogelijkheden rondom alternatieve toetsvormen kunnen ze veel voor deze studenten betekenen en bijdragen aan hun studiesucces.

Het is ook mogelijk om masterclasses te geven over het ondersteunen van studenten bij effectief studeren en bij het omgaan met hun negatieve interne dialoog. Veel studenten weten wel hoe effectiever zouden kunnen studeren, maar hun interne criticus maakt dat ze in een negatieve spiraal komen van uitstellen, schuldgevoel en schaamte.

Informatie over de masterclasses

 1. Kennis en inzicht. Het ontwikkelen van een breder beeld over dyslexie en over de begeleiding van studenten wat weten we uit de wetenschap en wat uit de praktijk? Wat kan dyslexie voor studenten betekenen en hoe kan je ze meer bewust maken van hun sterke kanten, zodat ze deze kunnen inzetten tijdens het studeren? Bijkomende problemen bij dyslexie, coping bij dyslexie, mogelijkheden voor begeleiding en alternatieve toetsvormen.
 2. Oordeelsvorming: eigen mening vormen over dyslexie, de wetenschappelijke achtergronden, de maatschappelijke discussie.
 3. Communicatie: de studieadviseur wisselt ervaringen uit met collega’s over de begeleiding van studenten met dyslexie.
 4. Vaardigheden: kennismaken met leerstrategieën en tools die studenten met dyslexie kunnen gebruiken tijdens het studeren. Denk o.a. aan geheugentechnieken, mindmappen, werken met digitale hulpmiddelen en (snel)leestechnieken om studiestof beter te kunnen verwerken. Het geven van betrokken feedback en het voeren van een oplossingsgericht (intake)gesprek.

Introductiebijeenkomst

 • Eigen beeld over dyslexie
 • Dyslexie theorie (verschillende perspectieven, inclusief sterke kanten)
 • Uitdagingen van studenten met dyslexie
 • Trechterlezen
 • Mindmappen
 • Informatieverwerking en geheugen
 • Geheugentechnieken

Verdiepingsbijeenkomst

 • Ervaringsopdracht
 • Bijkomende problemen dyslexie
 • Coping
 • In gesprek met de student met dyslexie
 • Ondersteunende hulpmiddelen
 • Scriptiebegeleiding
 • Het geven van feedback
 • Wet- en regelgeving: Alternatieve toetsvormen

Bronnen:

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor studieadviseurs in het HBO en WO.

De masterclass wordt op aanvraag op (een onderwijs)locatie gegeven.

Anderen over Marzena

Andere scholingsmogelijkheden voor uw personeel:

Dyslexie Sleutels boeken

Train de trainer DyslexieSleutels
(VO en MBO)

Dyslexie beleid voortgezet onderwijs

Ondersteuning bij het dyslexiebeleid
(VO en MBO)

Dyslexie lezing Marzenka Rolak

Lezingen en
Studiedagen