Effectief studeren met dyslexie
(HBO en WO)

Het gaan studeren na je middelbare schoolperiode is zo’n overgangsmoment dat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Nog meer teksten tot je nemen in beperkte tijd en vaak ook in het Engels lezen en schrijven.
Hoe kan je omgaan met deze uitdagingen door zoveel mogelijk vanuit je kracht te studeren?
In de cursus leren de studenten diverse tools om met deze uitdagingen om te gaan.

De cursus effectief studeren met dyslexie is geïnspireerd op de leerroutes Dyslexie die door Nel Hofmeester zijn ontwikkeld.
Marzenka Rolak heeft de leerroutes zeven jaar gegeven op de Hogeschool Rotterdam (twee modules van ieder acht lessen).
In deze korte cursus behandelt ze in vogelvlucht de belangrijkste thema’s uit de leerroutes, aangevuld met eigen inzichten.
De leerroutes kunnen gebruikt worden als naslagwerk.

Marzenka Rolak heeft als aanvulling op de cursus effectief studeren een cursus 'omgaan met je interne dialoog' ontwikkeld, omdat ze merkte dat sommige studenten door een interne kritisch stem in een negatieve spiraal terecht kwamen van uitstellen, schuldgevoel en schaamte. In deze cursus gaat Marzenka in 4 sessies dieper in op de interne criticus, de interne mentor, zelfcompassie en op het vormen en doorbreken van gewoontes.

Informatie over de cursus

 1. Kennis en inzicht: het ontwikkelen van een breder beeld over dyslexie (verschillende perspectieven of ‘brillen’), bewustwording van de eigen sterke kanten, kennis over coping en wettelijke regelingen.
 2. Oordeelsvorming: eigen mening vormen over dyslexie, de wetenschappelijke achtergronden, de maatschappelijke discussie.
 3. Communicatie: de student wisselt ervaringen uit met andere studenten, met dyslexie, student leert technieken om beter (schriftelijk) te communiceren.
  Als aan de voorwaarden erkenning, herkenning en begrip voldaan is kan er een proces van acceptatie op gang komen. Pas dan is verandering mogelijk en zal het werken aan leerstrategieën ook nuttig kunnen zijn.
 4. Leerstrategieën: het aanleren van leerstrategieën om op basis daarvan een aangepaste studiestrategie te ontwikkelen. Denk o.a. aan geheugentechnieken, mindmappen, werken met digitale hulpmiddelen en trechterlezen om studiestof beter te kunnen verwerken.
 5. Toepassen van leerstrategieën: de student laat zien dat hij kan werken met aangereikte tools, laat zien dat hij een studiestrategie aan het ontwikkelen is waarin duidelijker gewerkt wordt vanuit zijn sterke kanten

Opzet van de Lessen

 • Bijeenkomst 1: Dyslexie, sterktes, zwaktes, wettelijke regelingen
 • Bijeenkomst 2: Trechter lezen; van leerdoelen naar het lezen, onthouden en reproduceren van leerstof. Mindmappen.
 • Bijeenkomst 3: Hulpmiddelen en geheugentechnieken. Voorbereiden van colleges.
 • Bijeenkomst 4: Schrijven vanuit het overzicht van leerdoelen naar schrijfstructuur/ format, naar schrijven.
 • Bijeenkomst 5: Tentamens maken zonder stress.

Verkorte versie
Marzenka heeft ook ervaring met het verzorgen van een verkorte versie van de training. In deze verkorte versie worden bijeenkomst 1 en 2 samengenomen in een eerste bijeenkomst en bijeenkomst 3 en 4 samengenomen in een tweede bijeenkomst. In een derde optionele bijeenkomst geven de studenten een korte presentatie van het belangrijkste dat ze hebben geleerd en hoe ze dat integreren in hun dagelijkse studiepraktijk.

Voor studenten in het HBO en WO.

De workshops en lessen worden op aanvraag op (een onderwijs)locatie gegeven. Marzenka verzorgt de verkorte versie op de Avans Hogeschool in Breda en Den Bosch en een aangepaste verkorte versie voor alle studenten die effectiever willen studeren op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Anderen over Marzenka