Dyslexie supervisie voor zorgprofessionals

Supervisie

Supervisie kan zowel individueel als in groepjes gegeven worden.

In de supervisie wordt gewerkt met eigen casuïstiek op het gebied van diagnostiek of behandeling van ernstige lees- en/of spelling problemen of dyslexie. Mogelijk in combinatie met faalangst of zelfbeeldproblemen.

Soms kan het uitvoeren van dyslexieonderzoek en het behandelen van leerlingen met dyslexie een uitdaging zijn voor zorgprofessionals, zeker als het gaat om leerlingen in het VO, MBO en hoger onderwijs.

Marzenka Rolak heeft in de periode dat ze haar eigen praktijk had (van 2008-2019) ruime ervaring opgedaan met juist deze doelgroep.

Mocht u als zorgprofessional behoefte hebben aan meer kennis en praktische handvaten op dit vlak dan deelt Marzenka graag haar kennis met u.

Dyslexie scholing en advies voor onderwijzend personeel