Dyslexiescholing in het VO, MBO en HO

Om leerlingen en studenten te begeleiden in een succesvolle schoolloopbaan, kan het zijn dat u als onderwijsinstelling ondersteuning kan gebruiken. Dat kan zijn op het gebied van het formuleren en uitrollen van dyslexiebeleid of op het vergroten van de kennis en vaardigheden van uw personeel.

Voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen in de ondersteuning en scholing zijn:

  • Kennis over dyslexie
  • Pedagogisch didactische maatregelen in de klas
  • Vakspecifieke begeleiding bij de talen
  • Toetsen en beoordelen (inclusief alternatieve toetsvormen)
  • (gedeeltelijke) dispensatie van een 2de moderne vreemde taal
  • Extra aanbod voor leerlingen en studenten met dyslexie buiten de klas
  • Screening van leerlingen en studenten bij een vermoeden van dyslexie
  • Het opstellen en implementeren van een dyslexiebeleidsplan

Hieronder beschrijven we een aantal van onze standaard ondersteunings- en scholingsmogelijkheden. Maatwerk is ook altijd mogelijk.

Dyslexie Sleutels boeken

Train de trainer DyslexieSleutels
(VO en MBO)

Dyslexietraining personeel

Opleiding tot dyslexiecoach
(VO en MBO)

Dyslexie beleid voortgezet onderwijs

Ondersteuning bij het dyslexiebeleid
(VO en MBO)

Dyslexie scholing voor personeel

Masterclasses voor medewerkers
(HBO en WO)

Effectief studeren met dyslexie HBO en WO

Effectief studeren
met dyslexie
(HBO en WO)

Dyslexie lezing Marzenka Rolak

Lezingen en
Studiedagen

Anderen over Marzena