Ondersteuning bij het dyslexiebeleid
(VO en MBO)

Dyslexiebeleid

Het dyslexiebeleidsplan maakt het mogelijk om mensen op een lijn te krijgen en helder met elkaar en ouders te kunnen communiceren.

Het opzetten en implementeren van het dyslexiebeleidsplan gebeurt in vier fases:

 1. De beleidsvoorbereiding: de inventarisatie van de huidige/ gewenste situatie, sterkte-zwakte analyse, vanuit de sterkte-zwakte-analyse ontwikkelpunten prioriteren en koppelen aan korte en lange termijn doelen.
 2. De beleidsvaststelling: concept beleidsplan, definitief beleidsplan, opzet beleidsuitvoering, bepalen en beschrijven van activiteiten met betrekking tot gekozen jaardoelen.
 3. De beleidsuitvoering: taakverdeling, wie doet wat wanneer, uren beschikbaar stellen.
 4. De beleidsevaluatie en bijstelling: nagaan in hoeverre de gestelde beleidsdoelen zijn gerealiseerd, bijstellen beleid, eerste opzet nieuwe ontwikkelpunten en jaardoelen, evaluatie externe begeleiding.

Een speciaal daarvoor ingestelde stuurgroep schrijft het plan en begeleid de uitvoering. De externe begeleider kadert het gehele traject van voorbereiding tot evaluatie en geeft feedback op de tussentijdse opdrachten en stukken die de stuurgroep aanlevert.

Voorbeelden van mogelijke trajecten

Dyslexiebeleid

 • Intake (2 uur)
 • Instellen stuurgroep
 • Opzetten dyslexiebeleidsplan + feedback (6 uur)
 • Vier stuurgroepoverleggen: 2x beleidsvoorbereiding, 1x vaststellen, 1x uitvoering (6 uur)
 • Evaluatie en afsluiting traject (2 uur)

Totaal ongeveer 16 contacturen. Voorbereiding is 1:1 dus 32 uur.

Twee studiemiddagen

 • Intake (2 uur)
 • Instellen stuurgroep
 • Voorbereiding studiedagen (4 uur)
 • Uitvoering studiedagen (6 uur)
 • Verankering afspraken in schoolorganisatie
 • Twee stuurgroep overleggen (3 uur)
 • Evaluatie en afsluiting traject (2 uur)

Totaal ongeveer 17 contacturen. Voorbereiding is 1:1 dus 34 uur.

Anderen over Marzena

Andere scholingsmogelijkheden voor uw personeel:

Dyslexie Sleutels boeken

Train de trainer DyslexieSleutels
(VO en MBO)

Dyslexietraining personeel

Opleiding tot dyslexiecoach
(VO en MBO)

Dyslexie lezing Marzenka Rolak

Lezingen en
Studiedagen